Apr 27, 2017
 • Et velfungerende beredskab bliver til stadighed vigtigere, da vi er helt afhængige af digitale transaktioner og information – og vi skal være forberedt på, at vi ikke kan undgå et succesfuldt angreb. It-beredskab er andet og mere end en plan for håndtering af ransomware eller manglende tilgængelighed af services - og der er mange opgaver, som ikke kan varetages af it-funktionen. Baseret på en lang praktisk erfaring med beredskabsplanlægning, giver vi en introduktion til de elementer, der er kendetegnende for det effektive beredskab.

  På dette morgenmøde får du konkrete input til, hvordan du kan forbedre dine egne beredskabsplaner – uanset om det er it-beredskab eller det generelle beredskab for virksomheden. Seminaret afholdes onsdag den 17. maj, kl. 09.00-11.00 hos Devoteam på Lyngbyvej 2, 2100 København Ø. Vi serverer morgenmad fra kl. 08.30.

  Dagens agenda er følgende: 
  Sådan opbygger man en beredskabsplan, der fungerer i praksis
  v/Frederik Helweg-Larsen, Devoteam

  • Brug erfaringerne fra forsvar, politi og sundhedssektor. Anvendelse af struktur, farver og kommunikationsformer.
  • Hvornår skal beredskabet aktiveres? Definition af hændelser og deres alvorlighed.
  • Beredskabets faser og anvendelse af beredskabsorganisationen.
  • Design af den effektive plan med eksempler på indhold.
  • Implementering, læring og forandringer. Hold planen i live.

  Erfaringer med beredskabsplaner fra en datadrevet organisation
  v/Birgitte Drewes, Sundhedsdatastyrelsen

  • Erfaringer og læring fra tidligere beredskabshændelser og vigtigheden af krisekommunikation.
  • Overvejelser med opbygningen af den nuværende beredskabsplan.
  • Hvordan virker beredskabsplanen i praksis og hvor er de største udfordringer.
  • Oplevelser fra tre timers scenariebaseret beredskabsøvelse.
  • Vejen videre.

  Hvordan afprøves en beredskabsplan?
  v/Frederik Helweg-Larsen, Devoteam

  • Tester I planen eller jeres dagsform?
  • Hvad skal testes og hvordan (egen test, scenarie udefra eller live-test)?
  • Planlægning og forberedelse af en beredskabsøvelse med eksempler.
  • Måling og tidsfastlæggelse af beredskabsøvelser.
  • Udfordringer med krisekommunikation og hvorfor det er så svært.

  Vi glæder os til at se dig! Arrangementet er gratis.